Ons Jaarverslag 2020 staat nu online. Een jaar waarin we ons project Watoto kwanza weer verder onder de aandacht hebben gebracht. Lees verder...

29 Nederlandse stichtingen promoten alternatief voor weeshuizen. Lees verder...

NEW: User-friendly version UN Resolution 2019, a call to end orphanages - Lezers vriendelijke versie van de VN resolutie 2019. Lees verder...

Geweldige opbrengst acties scholen Stichting Eduquaat in Weert voor ons project Watoto kwanza ~ Children first! Lees verder...

UN calls for the end of orphanages - De VN roept op tot het einde van het weeshuistijdperk! Lees verder...

previous arrow
next arrow
Slider

Goed nieuws, onze hulp heeft zin!
Want wist je dat steeds meer kinderen hun vijfde verjaardag halen? In 1990 stierven wereldwijd nog 90 van de 1000 kleine kinderen. Vandaag zijn dat er 43. Dat betekent dat kindersterfte in 25 jaar is gehalveerd.

Ook op het gebied van onderwijs gaat het steeds beter in ontwikkelingslanden. Vandaag zitten wereldwijd meer dan 9 van de 10 kinderen in de schoolbankjes. In 1970 waren dat er nog maar 6 op de 10.

Onze hulp bij de bouw van de waterputten, de operatiekamer, de aanschaf van diverse apparatuur en de ambulance/jeep voor het St. Anna’s Health Centre in Uwemba, en de bouw van de kleuterschool in Songea heeft bijgedragen aan deze mooie resultaten. Het filmpje links geeft een leuk overzicht van onze projecten. Meer informatie over de projecten kun je lezen onder het kopje 'Doel en projecten'.

Wij hopen met ons huidige project 'Watoto Kwanza' ook mooie resultaten te halen. 'Watoto kwanza' is Swahili voor ‘kinderen eerst’. Vrij vertaald: het belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis. Een kind ontwikkelt zich het beste in een (veilige) gezinssituatie. 

Wist je dat meer dan 80% van de kinderen die opgroeien in een weeshuis op zijn minst nog één levende ouder heeft? Deze ouder zou mogelijk voor het kind kunnen zorgen met de juiste ondersteuning. Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving.

Wij zetten ons dan ook in om dit in Tanzania onder de aandacht te brengen om zo een omslag te realiseren van het institutionaliseren van kinderen naar een 'familiegerichte' aanpak, van Tehuis naar Thuis.


Particuliere Initiatieven tekenen met ons de pledge #EveryChildAFamily

Wij zijn de initiatiefnemer van de pledge #EveryChildAFamily. Met deze pledge verklaren diverse Nederlandse Particuliere Initiatieven (PI's) dat familie dé plek is voor een kind om op te groeien. Wij roepen hiermee andere ngo’s, bedrijven, kerken en scholen op te investeren in familiegerichte zorg. Kinderen verdienen een thuis, geen tehuis.

De pledge werd gelanceerd op 28 september 2019 tijdens de Wilde Ganzen - Partindag in Nijkerk. Tijdens de lancering deden 12 stichtingen mee. Inmiddels onderschrijven 29 stichtingen de pledge.


Waarom wij de pledge #EveryChildAFamily hebben ondertekend

Onderstaande video is een interview dat onze voorzitter Monique had met Marnix Huis Int Veld van Macheo Children's Organization. Marnix legt uit waarom Macheo de pledge heeft ondertekend. Hij vertelt over kansen en uitdagingen, van de start als traditioneel weeshuis in 2005 tot het verleggen van de focus naar gezinshereniging. Zullen weeshuizen ooit overbodig worden? Of zijn er onvoldoende alternatieven die weeshuizen overbodig maken? Is een politiecel nog steeds het enige andere alternatief voor een kind als het is achtergelaten en gevonden? Luister naar het interview en ontdek het.

Better Care Network Netherlands

Het Better Care Network Netherlands (BCNN) is een netwerk van organisaties in Nederland die hulp bieden aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in ontwikkelingslanden. Al sinds 2007 delen ze kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen. Op deze manier willen ze bewustwording over alternatieve zorg vergroten, de toepassing van kennis verbeteren, discussie stimuleren en beleid verbeteren. Lees meer.