10 september 2019 – Hooray in Tanzania: Clarence has graduated!

~ Dutch translation below ~

In our annual report 2018 we informed you about our support of Clarence Simika on his study at Mbeya University of Science and Technology. Now we can tell you that Clarence has graduated in ‘Bachelor of Technology in Architecture’.

History

We know Clarence since 2012. He was the overseer for the Missionary Benedictine Sisters at the building of the kindergarten in Songea and after that of the operating room at St. Anna’s Health Centre in Uwemba.

Clarence Damian Simika was born on September 3th 1989 as the second of four children. His mother Marry Mbena (farmer) and father Damian Simika (farmer) live in Peramiho. His father has has heart failure since 2003 and can no longer work because of that.
In 2003 Clarence completed primary school (standard seven). He passed the National exams and was therefore able to attend the Maposeni Secondary school in 2004.
Because his father was unable to work, Clarence worked hard during vacations to raise money to pay for his school expenses and for his family needs.

In 2007 he graduated from high school. He had the opportunity to study at the Mbeya Institute of Science and Technology for a Diploma in Architecture Technology. But the costs were to high for him to cover. He reaced out to the Missionary Benedictine Sisters for help because they were helping orphans and children in difficulties. They accepted his request and paid for the school costs.
He completed this training in 2011 with a diploma. Due to a major employment problem in the country, he remained unemployed for one year.

To allow him to give something back for the costs and because of his architectural background, the Missionary Benedictine Sisters asked him to work for them as the overseer during the construction of the kindergarten in Songea and the operating room in Uwemba. That's how we got to know Clarence as a reliable hard-working young man. He worked for the Sisters for almost four years.

To increase his chances of finding a job, Clarence wanted to get the bachelor degree "Technology in Architecture". Also because of the fact that you need a bachelor degree to be registered by the Council of Architects in Tanzania to be able to supervise a building. Clarence applied for this study at the Mbeya University of Science and Technology (late 2016) and was selected.
Again the school fees were a problem. Clarence had saved money, but much of the money was needed to support his family. So it was impossible for him to pay the university costs and his family could not help him with that and again he reached out to the Missionary Benedictine Sisters. But they told him that they could no longer support him. Sr. Rosann, the Superior Mother at that time, told him that see would look for another sponsor. She reached out to us because we had met Clarence during the construction projects. And of course we said yes. And with a great result. We are very proud of Clarence that he graduated!

 

~ Nederlandse vertaling ~

In ons 'Jaarverslag 2018' hebben we jullie verteld over onze steun aan Clarence Simika met betrekking tot zijn studie aan de Mbeya University of Science and Technology. Met veel plezier kunnen we nu mededelen dat Clarence is afgestudeerd als ‘Bachelor of Technology in Architecture’.

Historie

We kennen Clarence sinds 2012. Hij destijds de opzichter voor de Missionary Benedictine Sisters bij de bouw van de kleuterschool in Songea en daarna van de operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre in Uwemba.

Clarence Damian Simika is geboren in op 3 september 1989 als tweede van vier kinderen. Zijn moeder Marry Mbena (boer) en vader Damian Simika (boer) wonen in Peramiho. Zijn vader heeft sinds 2003 hartfalen en kan niet meer werken.
In 2003 heeft Clarence de lagere school (standaard zeven) afgerond. Hij is toen geslaagd voor de Nationale examens waardoor hij in 2004 naar de Maposeni Secondary school kon gaan.

Omdat zijn vader niet kon werken heeft Clarence tijdens vakanties hard gewerkt om geld bij elkaar te krijgen om zijn schooluitgaven en de gezinsbehoeften te kunnen betalen.
In 2007 slaagde hij voor de middelbare school. Hij kreeg de kans om bij het Mbeya Institute of Science and Technology te gaan studeren voor een Diploma in Architecture Technology. Maar de kosten waren onbetaalbaar. Hij klopte aan bij de Missionary Benedictine Sisters voor hulp omdat hij had gehoord dat ze weeskinderen en kinderen in moeilijkheden hielpen. Zij aanvaardden zijn verzoek en betaalden voor de schoolkosten. Deze opleiding heeft hij in 2011 met een diploma afgerond. Vanwege een groot werkgelegenheidsprobleem in het land bleef hij één jaar werkloos.

Om hem iets te laten terugdoen voor de kosten en vanwege zijn architectuur achtergrond, hebben de Missionary Benedictine Sisters hem gevraagd als opzichter te werken tijdens de bouw van de kleuterschool in Songea, een nieuw klooster daar en de operatiekamer in Uwemba. Zo hebben wij Clarence leren kennen als een betrouwbare hardwerkende jongeman. Hij heeft bijna vier jaar voor de Sisters gewerkt.

Om zijn kans op een baan te vergroten besloot Clarence om opnieuw naar school te gaan voor de bachelor graad ‘Technology in Architecture’. Mede ook vanwege het feit dat je een bachelor diploma nodig hebt om door de Raad van Architecten in Tanzania te kunnen worden geregistreerd om een bouw te kunnen begeleiden. Clarence meldde zich aan voor deze studie aan de Mbeya University of Science and Technology (eind 2016) en werd geselecteerd.

Clarence had geld gespaard, maar veel van het geld was nodig om zijn familie te kunnen ondersteunen. Omdat daardoor de universiteitskosten voor hem niet te betalen waren en zijn familie hem daar niet bij kon helpen. Hij klopte weer aan bij de Missionary Benedictine Sisters. Zij gaven nu aan hem niet meer te kunnen ondersteunen. Ze zouden kijken of ze een andere sponsor voor hem konden vinden. Sr. Rosann, de toenmalige moeder-overste, klopte bij ons aan omdat wij Clarence hadden leren kennen gedurende de bouwprojecten. En wij hebben natuurlijk ja gezegd en met succes!

 

Reageren is niet mogelijk