13 mei 2017 – Het einde is in zicht

Geen hardware zonder software
Alleen investeren in de zogenoemde hardware, zoals de renovatie van het health centre, de bouw en de inrichting van een operatiekamer en de benodigde apparatuur, heeft geen zin zonder de inzet van software. Er moet daarnaast ook gelijktijdig geïnvesteerd worden in de bijbehorende kennis en daarvoor benodigde opleidingen, de software dus. Deze éénjarige opleiding van Sr. Gertruda tot anesthesie verpleegkundige was er daar één van. Sr. Gertruda werkt al sinds jaren als verpleegkundige in het health centre in Uwemba en Peramiho. In april vorig jaar heeft Monique haar persoonlijk naar de bus begeleid om haar studie te gaan beginnen. Tanzania is 24 keer zo groot als Nederland dus de opleidingsinstituten liggen niet naast de deur. Deze opleiding was in het KCMC in Moshi, zo’n 1100 kilometer verwijderd van Uwemba en dus moest Sr. Gertruda intern voor de duur van de opleiding. Vandaar dat Sr. Gertruda er gepakt en gezakt uitziet op de foto.

En nu hebben we dus het goede nieuws gekregen dat ze haar opleiding met succes heeft afgerond.

Sr. Gertruda bij busstation Njombe  Bedankkaart van Sr. Gertruda Certificate Sr. Gertruda
Sr. Gertruda bij het busstation in Njombe, op weg naar Moshi. En een bedankkaart van Sr. Gertruda

Een andere opleiding die we als stichting mogelijk maken is de vervolgopleiding van Sr. Scholastica tot AMO (Asistant Medical Officer). Zij was al werkzaam als Clinical Officer in het health centre van Uwemba. Een Clinical Officer is een basisarts die voldoende opleiding heeft genoten voor het werken in een health center en voor het uitvoeren van de basiszorg en kleine ingrepen, echter niet voor keizersneden. Deze vervolgopleiding maakt dat nu wel mogelijk. Ze heeft de opleiding bijna afgerond en loopt nu stage in het ziekenhuis van Peramiho.
Door een wetswijziging moet Sr. Scholastica helaas nog een keer terug naar de schoolbank. In de tussentijd zullen de nonnen niet blijven wachten. Ze gaan een arts inhuren zodat de operatiekamer snel in gebruik genomen wordt.

Sr. Scholastica aan het werk in Uwemba
Sr. Scholastica als Clinical Officer in actie in het health centre in Uwemba (2012)

Sr. Scholatica in OP Peramiho Sr. Scholatica in actie in OP Peramiho

Sr. Scholastica in actie als chirurg, vooraf en tijdens het uitvoeren van een keizersnede (2017)

Korte historie
Onderzoek naar haalbaarheid
De start van het project was in 2013. Tijdens missie Tanzania 2013 vonden de eerste brainstormsessies plaats tussen Leon en Monique en Sr. Rosann. Sr. Rosann was destijds de moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters in Peramiho. Samen hebben ze eerst de haalbaarheid van het project bekeken want je begint natuurlijk niet meteen met bouwen. Eerst moest het plan op papier worden gezet met de bijbehorende financiële onderbouwing. Ook moest eerst worden onderzocht of er in de omgeving al een ander ziekenhuis inmiddels was opgewaardeerd of op de nominatie stond om opgewaardeerd te worden naar een zogenoemde ‘Comprehensive Emergency Obstetric Care’ ziekenhuis. Dit om geen dingen dubbel te gaan organiseren. Daarom is afstemming gezocht met diverse partijen.

Lokale ziekenhuizen en ministerie
Allereerst zijn gesprekken gevoerd met de Disctrict Medical Officer (DMO). Hij is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg en -instellingen in die regio. Daarnaast is contact gezocht en geweest met het Ministerie van Volksgezondheid. Deze gesprekken hebben Leon, Monique en Sr. Rosann Ocken in Tanzania gehouden in de periode van 4 juni 2013 tot 22 juni 2013.

Dorpshoofden
Het is niet alleen belangrijk om de lokale autoriteiten te betrekken bij de plannen, maar ook de lokale bevolking. Deze zijn vertegenwoordigd door dorpshoofden. Ook hiermee heeft een gesprek plaatsgevonden en zij hebben schriftelijk hun medewerking toegezegd. Deze toezegging is bevestigd middels een getekende brief voorzien van een officiële stempel.

Brief Dorpshoofden origineel    Brief Dorpshoofden vertaling
Brief dorpshoofden (links het origineel rechts de vertaling)

Financiële paragraaf en middelen
Toen allen akkoord waren werd ingezet op het rondkrijgen van de financiering. We beginnen als stichting nooit aan een project als niet duidelijk is dat de financiering rond komt.

Opleidingen
Nadat we definitief het besluit hadden genomen te investeren in de realisatie van de operatiekamer, hebben we meteen Sr. Scholastica aangemeld voor de tweejarige opleiding om keizersneden te kunnen uitvoeren en Sr. Gertruda voor de opleiding tot anesthesie verpleegkundige.

Beiden werden aangenomen en zijn aan de opleiding begonnen. Sr. Gertruda heeft zoals eerder vermeld de opleiding met succes afgerond. Sr. Scholastica is bezig met de laatste loodjes. Ze was bijna klaar maar vanwege een wetswijziging moet ze nog voor een korte periode terug naar school.

Ook ander personeel van het St. Anna’s (zoals de drie dames op onderstaande foto) volgen diverse vervolgcursussen in het ziekenhuis van Peramiho onder leiding van Winfried Mgaya (hoofd anesthesist verpleegkundige van Peramiho).

Personeel Uwemba op (1)

Renovatie Health Centre en bouw operatiekamer
In maart 2015 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan. En ook daarin bereiken we de eindfase.

Verbouwing 01 - 20150320 Verbouwingswerkzaamheden St. Anna's Health Center 2015-10 Verbouwingswerkzaamheden St. Anna's Health Center 2015-8 IMG_20151130_121128 OP 2 SAHC Lab 7 20170512_102745 Operatielamp Installatie OP tafel Uwemba

Officiële inzegening
Op 25 mei aanstaande zal de operatiekamer worden ingezegend en kan deze in gebruik worden genomen. Dit is de kroon op ons werk!

Onze voorzitter Monique Derrez zal als vertegenwoordiger van Stichting Peramiho bij de inzegening aanwezig zijn.

Reageren is niet mogelijk