21 februari 2016 – Nieuwsbrief vanuit Peramiho

Nieuwsbrief Scholastica - jan 2016

Nieuwsbrief vanuit Peramiho
Sr. Elisabeth heeft vanuit Peramiho een nieuwsbrief gemaakt en verstuurd aan alle donateurs, vrienden en partners. Ook wij hebben deze nieuwsbrief gekregen en natuurlijk delen we hem graag met jou.

Aandacht voor onze hulp
Onder het kopje ‘Uwemba St. Anna’s Health Centre’ spreekt Sr. Elisabeth over de renovatie van het health center en de inrichting van de operatiekamer. Ze noemt daarbij onze stichting. Ze spreekt over ‘Hun Nederlandse vrienden’ die het hart van het project operatiekamer, de aanschaf van apparatuur, mogelijk maakt. Het project nadert langzaam het einde.

Hieronder vatten we kort de inhoud samen. Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.

Verdere inhoud nieuwsbrief
Ze vertelt onder andere over:

John MagufuliDe nieuwe president de heer John Magufuli
De volgende anekdote doet de ronde. Tijdens zijn intrede in het Presidentenhuis waren er 40 personen werkzaam in de keuken. Dat vond hij een beetje veel. Hij onderschreef dit met de opmerking: Mijn vrouw zal voor mij koken“. Of deze anekdote waarheid bevat is onduidelijk maar Sr. Elisabeth hoopt dat dit iets zegt over zijn persoonlijkheid en de koers voor het land. Sinds zijn aantreden is het in ieder geval rustig met betrekking tot de spanningen tussen aanhangers van de Islam en Christenen.

Hij gaat zich inzetten voor het toegankelijk maken van onderwijs voor iedereen. Dit wordt in de toekomst gratis, dus mensen hoeven dan geen schoolgeld meer te betalen. Dat betekent meer toegang tot onderwijs ook voor de allerarmsten.

Sr. Fromunda 70 jarig jubileumSr. Fromunda viert haar jubileum 70 jaar als missiezuster
Sr. Fromunda vierde op 9 februari dat ze 70 jaar geleden toetrad als missionaris tot deze missieorde. Hiervan heeft ze ruim 45 jaar de dagelijkse leiding gehad over het weeshuis in Morogoro  en de twee lepradorpen Morogoro en Litisha. Sr. Fromunda is inmiddels 92 jaar en geniet van haar pensioen in Peramiho. En pensioen waarvan ze pas gebruik maakte op 89 jarige leeftijd.

Het lepradorp Morogoro
Met Sr. Fromunda zijn ook de lepra’s ouder geworden. Het afgelopen jaar zijn 4 personen gestorven. Door de goede samenwerking met Maatschappelijk werk konden 2 lepra’s weer worden ondergebracht bij hun kinderen. Zo konden ze op hun oude dag nog genieten van hun kleinkinderen. De nonnen zorgen dan wel voor financiële en materiele ondersteuning aan de familie met betrekking tot de aanschaf van medicijnen en ziekenhuisbezoeken.

De gezinsvervangende huizen in Mji Mwema en de samenwerking met de Maatschappelijk werk
Ook hier heeft de samenwerking succes opgeleverd en is een jong meisje uit het huis van haar broer gehaald. De buren hadden bij de Sociale Dienst gemeld dat het meisje niet goed werd verzorgd. Ze heeft tijdelijk onderdak in Mji Mwema gekregen en gaat nu naar de Middelbare school met internaat. Dit laatste is in Tanzania heel gewoon omdat de scholen vaak ver van huis liggen.

Het weeshuis in Uwemba
Ook hier is de samenwerking met Maatschappelijk Werk geïntensiveerd. Bijna de helft van de baby’s kunnen terug naar familie. In veel van deze gevallen is de moeder tijdens de bevalling gestorven en kan de vader niet voor de nieuwgeborene zorgen. Daarvoor hebben ze nog te veel aandacht en verzorging nodig die de vader, die vaak de hele dag op het land werkt, niet kan bieden. Maar als de baby’s sterk genoeg worden ze terug bij de vader geplaatst.

Woord van dank
Tot slot bedankt Sr. Elisabeth iedereen die hun missie werk mogelijk maakt. Ze wenst iedereen een gezegde vastentijd.

Ook meehelpen?
Wil je ook meehelpen? Dat kan door een donatie over te maken op IBAN NL81 RABO 0139549684

Reageren is niet mogelijk