21 juli 2020 – User-friendly version UN call: end orphanages | stop weeshuizen

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch translation below ~

On 18 December 2019, for the first time ever, the UN General Assembly urges member States to transition away from residential care and invest in family strengthening to keep families together.

Resolution on the Rights of The Child
They did this by adopting the Resolution on the Rights of The Child, a resolution that signifies a major milestone in ending the institutional care of children globally. By adopting the Resolution, 193 member states of the United Nations have agreed, for the first time in history, that orphanages harm children and, recognising that the vast majority of children in orphanages have living family, all children should be reunited with or supported to remain with their families. Where that’s not possible, the Resolution says that governments should commit to provide high-quality, family and community-based alternative care for children.

User-friendly version
SOS Children’s Villages International has now launched a user-friendly version of the 2019 UN Resolution on the Rights of the Child focusing on children without parental care. Click here to read this version.

Significant step forwards
The Resolution is a significant step towards protecting children, supporting families and fulfilling our vision of a world where no children suffer institutional care, but there is much work to be done to ensure that states follow through on their commitment.

©UN Photo/Manuel Elias

~ Dutch Translation ~

Op 18 december 2019, voor de eerste keer ooit, dringt de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) (UNGA - United Nations General Assembly) haar lidstaten op over te stappen van residentiële zorg naar het investeren in gezinsversterking om gezinnen bij elkaar te houden.

VN Resolutie voor de Rechten van het Kind 2019
De Algemene Vergadering van de VN in New York deed dit met het aannemen van de resolutie met betrekking tot het ‘Verdrag van de Rechten van het Kind’. Deze resolutie is een belangrijke mijlpaal in het wereldwijd beëindigen van de institutionele zorg voor kinderen. Door de resolutie aan te nemen, zijn alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties voor het eerst in de geschiedenis overeengekomen dat weeshuizen schadelijk zijn voor kinderen en wordt erkend dat de overgrote meerderheid van de kinderen in weeshuizen een familie heeft, dat kinderen herenigd worden of ondersteund worden om bij hun familie te blijven. Waar dat niet mogelijk is, zegt de resolutie dat overheden zich moeten committeren aan hoogwaardige, gezins- en gemeenschapsgerichte alternatieve zorg voor kinderen.
Dit staat te lezen in de ‘Resolution on the Rights of The Child’. Zie details op pagina 13-19.

Toegankelijke publicatie
SOS Children’s Villages International heeft nu een toegankelijke publicatie gemaakt over deze VN Resolutie, die focust op kinderen zonder ouderlijke zorg. In deze publicatie wordt in eenvoudige taal uitgelegd wat er in de resolutie staat. SOS wil hiermee het bewustzijn vergroten over wat de resolutie betekent voor kinderen zonder ouderlijke zorg en voor kinderen die risico lopen die zorg te verliezen. Klik hier om deze publicatie te lezen.

We zijn er nog niet, maar op de goede weg
We zijn er nog lang niet, maar de aanname van deze resolutie helpt ons wel verder in onze campagne met betrekking tot de bewustwording dan kinderen een gezin verdienen, geen weeshuis. Watoto Kwanza, Children First, het belang van het kind voorop!

Reageren is niet mogelijk