22 mei 2019 – Stichting Peramiho bestaat 10 jaar

22 mei 2019 - Stichting Peramiho bestaat 10 jaar


~ English translation below ~

Hoera, we bestaan 10 jaar!
Precies tien jaar geleden op 22 mei 2009 werd Stichting Peramiho opgericht. Het begin van veel mooie projecten die we samen met de lokale bevolking hebben gerealiseerd.

Op basis van locale behoefte
Onze projecten ontwikkelen we op basis van lokale behoeften, dus op basis van wat mensen ter plaatse aangeven nodig te hebben, niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben.

Duurzaamheid
Door samen te werken, mensen actief te laten deelnemen en eigenaarschap te creëren, zijn de projecten duurzaam en worden ze goed onderhouden, ook zonder verdere financiële ondersteuning van ons. Deze duurzaamheid creëren we ook door als stichting de eigen kracht van de mensen in een specifiek gebied te versterken en door de samenwerking met onze lokale partners in Tanzania.

Gerealiseerde projecten
We hebben de volgende zaken mogelijk gemaakt:

We zijn trots op wat we samen met de bewoners en lokale partners hebben bereikt en dat laten we graag zien. In onderstaand filmpje vatten we de 10 jaar samen.

Wij bedanken iedereen die op welke manier dan ook ons in die 10 jaar gesteund heeft. Dank je wel – Ahsante sana

Bestuur Stichting Peramiho - mei 2019

~

Hooray, 10 years Stichting Peramiho!
Exactly ten years ago on May 22, 2009, the Peramiho Foundation was established. The start of many great projects that we realized together with the local community.

Based on local needs
We develop our projects on the basis of local needs, so on the basis of what people on the spot say they need, not on the basis of what we in the Netherlands think they need.

Sustainability
By working together, letting people actively participate and creating ownership, the projects are sustainable and they are well maintained, even without further financial support from us. We also create this sustainability by strengthening local community in a specific area and by working with local partners in Tanzania. In this video we summarize our 10 years.

Realized projects
We made the following possible:

 • 11 wells in the villages of Likuyufusi and Parangu;
 • a water tank of 60,000 liters of water for the hospital in Peramiho;
 • a Montessori kindergarten in Songea;
 • various equipment / materials for the St. Anna's Health Center in Uwemba:
  • baby scales;
  • laboratory equipment;
  • a sterilizer to sterilize instruments;
  • an ultrasound device with associated training;
  • 40 new beds with blankets and pillows;
  • a new jeep / ambulance and
 • an operating room with associated training.

We are proud of what we have achieved together with local partners and we are happy to show you that in the video below.

[wpdevart_youtube]ilKXA5-o0S0[/wpdevart_youtube]

We thank everyone who has supported us in any way during those 10 years. Thank you - Ahsante sana

Board Peramiho Foundation - May 2019

Reageren is niet mogelijk