25 maart 2016 – Jaarverslag 2015 St. Anna’s Health Centre

Niet alleen wij geven via een jaarverslag op transparante wijze inzicht en openheid over ons beleid en de uitgevoerde acties. Ook onze partner ter plaatse, The Missionary Benedictine Sisters doen dit. Met hun 'Annual report 2015' geven ze inzicht in het reilen en zeilen van het St. Anna’s Health Centre in 2015. Dit jaarverslag geeft onder andere inzicht in de financiële stand van zaken, het management en personeel, het aantal patiënten en het soort en aantal behandelingen die hebben plaatsgevonden.

Sr. Hildegard bedankt in dit jaarverslag uitgebreid onze stichting en onze donateurs. En dit 'dank je wel' delen we graag met jullie.

Annual Report St. Anna HC 2015De medische staf Sr. Johanna tijdens echo

Klik hier om het jaarverslag 2015 van het St. Anna's Health Centre te lezen. Met dit jaarverslag laten wij zien dat we met betrouwbare partners werken en dat het geld van onze donateurs op een verantwoorde manier worden besteed.

Reageren is niet mogelijk