30 mei 2017 – Operatiekamer officieel geopend

Op 25 mei jongstleden is de operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre Uwemba officieel geopend en ingezegend. Onze voorzitter Monique was daar namens de stichting bij aanwezig.

De dag begon met een Heilige Mis in de kerk van Uwemba. Daarna werd in processie naar het health centre gelopen. Onder toezicht van vele tientallen mensen, zang en dans werd de vleugel, waarin de operatiekamer zich bevindt en de operatiekamer zelf geopend en ingezegend.

1.0 30 8.1 User comments

Na deze officiële plechtigheid was er een gezamenlijke maaltijd en werden de eregasten uitgebreid voorgesteld. De eregasten bestonden, naast Monique, uit vertegenwoordigers van de lokale overheid, de regionale overheid, de lokale gemeenschap en de kerk. Na een feestmaaltijd werden diverse speeches gegeven. Ook door onze voorzitter Monique, in het Swahili. Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. De speeches waren tevens een aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe elkaar te vinden en vooral elkaar te ondersteunen in de toekomst. Daarna reikte Monique, namens de stichting, persoonlijk certificaten van waardering uit aan alle 53 medewerkers van het Health Centre. Dit onder veel muziek, dans en veel gejuich. Het was een gedenkwaardige dag.

8.0 6.4 6.0 14.1

Korte historie
St. Anna’s Health Centre biedt gezondheidszorg aan ruim 25.000 mensen, maar richt zich voornamelijk op zwangere vrouwen, moeders, hun baby’s en kinderen. Zwangere vrouwen komen één à twee maanden voor de uitgerekende datum naar het health centre om daar in een veilige omgeving te kunnen bevallen. Echter in noodsituaties waren keizersneden in het St. Anna’s niet mogelijk omdat de faciliteiten en de kennis daarvoor niet aanwezig waren. Hoogzwangere vrouwen werden dan per jeep, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zo’n 45 kilometer verderop (waarvan een groot gedeelte een onverhard is) worden gebracht. In de regentijd is deze weg moeilijk begaanbaar.

Tijd dus voor een opwaardering van het health centre. Tijdens missie Tanzania 2013 vonden de eerste brainstormsessies in Tanzania plaats tussen Leon, Monique en Sr. Rosann Ocken (destijds de moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters in Peramiho). Samen werd de haalbaarheid van het project onderzocht. Het plan om een operatiekamer te gaan realiseren werd op papier gezet met bijbehorende financiële onderbouwing. Daarna werd afstemming gezocht met diverse partijen, dit om een breed draagvlak te krijgen. Er werd gesproken met met de omliggende ziekenhuizen, de lokale overheid, het ministerie van volksgezondheid en de met de lokale bevolking. Want ook zij zijn een belanghebbende partij. De lokale bevolking wordt vertegenwoordigd door de dorpshoofden. De gesprekken zijn in 2013 gevoerd. Mondeling en schriftelijk zegde iedereen de volledige medewerking toe. Toen alle partijen akkoord waren, is ingezet op het rondkrijgen van de financiering. Penningmeester Leon: “Als stichting starten we nooit met een project als niet duidelijk is dat de financiering rond komt.”

Hardware en software
Nadat de financiering rond was en definitief werd besloten te investeren in de realisatie van de operatiekamer, is gelijktijdig ook ingezet op scholing. Want alleen investeren in de zogenoemde hardware, zoals de renovatie van het health centre, de bouw en de inrichting van een operatiekamer en de benodigde apparatuur, heeft geen zin zonder de inzet van bijbehorende software; kennis en opleiding. Want keizersneden/operaties uitvoeren zonder kennis gaat natuurlijk niet.

Fotorapportage van de openingsceremonie
22.01 20 21 10.0

12.0 13.0 14.0 6.3

2.0 11.0 17 23.2 24

Reageren is niet mogelijk