Algemene doelstellingen

Algemene doelstellingen, zoals beschreven in onze statuten.

  1. De stichting heeft ten doel:
    a. Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en/of sport; en
    b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van voorzieningen en/of het aanschaffen van benodigde materialen.

Een groot project per keer
Als kleine stichting ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft het voor ons overzichtelijk en beheersbaar.