Documenten

Op deze pagina vind je alle relevante documenten met betrekking to wetgeving, onderzoeken en dergelijke.


Verdrag van de Rechten van het Kind

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zoals het Verdrag officieel heet, werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen. Dit Verdrag is de basis voor ons project Watoto Kwanza. In de preambule van het Verdraag staat: "Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn (of haar) persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip (...)"

Klik hier voor de Nederlandstalige versie.
Klik hier voor de Engelstalige versie.


Tanzanian National Guidelines on Children's Reintegration with Families

Dit document, de Tanzaniaanse nationale richtlijnen voor de reïntegratie van kinderen bij gezinnen, biedt professionele en praktische begeleiding aan alle belanghebbenden van de meest kwetsbare kinderen, waaronder de overheid, ontwikkelingspartners, ngo's, scholen en gemeenschappen, om ervoor te zorgen dat kinderen buiten het gezin met succes opnieuw worden geïntegreerd in gezinnen voor hun optimale welzijn.

Het document is gepubliceerd in july 2019 en hier te downloaden.


A Continuum of Care - Faith to Action

Deze afbeelding 'A Continuum of Care' van de organisatie Faith to Action, biedt een overzicht van een reeks alternatieve zorgopties voor kinderen die gescheiden zijn van de ouderlijke zorg. In overeenstemming met onderzoek en evidence-based begeleiding over het belang van het gezin in het leven van een kind, geeft het continuüm hoge prioriteit aan gezinszorg, terwijl ook de rol wordt erkend die tijdelijke residentiële zorg en kleine groepswoningen kunnen spelen in het spectrum van opties om tegemoet te komen aan individuele situaties en behoeften. Klik hier om meer hierover te lezen op de website van Faith to Action.


Boekje 'Kinderen zonder THUIS'

In oktober 2021 verscheen de volledig herziene versie van het boekje ’Kinderen zonder ’THUIS’. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Met daarin het voorwoord van onze voorzitter Monique Derrez.

Het boekje gaat in op vragen als: hoe kun je kinderen zonder veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen meestal beter dan opvang in een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een kinderhuis wilt doen? Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden uit de praktijk van tal van Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partnerorganisaties.

De Nederlandse versie is hier te downloaden. Of gratis te bestellen (alleen voor Nederland) door een email te sturen met uw adresgegevens naar info@bettercarenetwork.nl. De Engelse versie is hier te downloaden.