Doel

Ons algemeen doel, zoals beschreven in onze statuten.

  1. De stichting heeft ten doel:
    a. Het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en/of sport; en
    b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het realiseren van voorzieningen en/of het aanschaffen van benodigde materialen.

Als kleine stichting ondersteunen we maar één groot project per keer. Daarnaast ondersteunen we ook kleinere projecten die op ons pad komen en die passen binnen onze algemene doelstellingen.

Zo blijft het voor ons overzichtelijk en beheersbaar. Hieronder beschrijven we met welke project we nu bezig zijn en welke projecten al gerealiseerd zijn.

Naamswijziging

Wat ooit klein begon is onverwacht uitgegroeid tot iets groters. Stichting Peramiho werd in 2009 vernoemd naar het dorpje ‘Peramiho’ in de regio Ruvuma, Zuid-Tanzania. Hier verloor onze voorzitter Monique haar hart tijdens haar eerste uitzending om daar als fysiotherapeute – haar oorspronkelijke beroep – te gaan werken in een missieziekenhuis van Peramiho.

Inmiddels zijn we niet alleen in de regio Ruvuma actief maar ook in andere regio’s. Met ons project ‘Watoto kwanza’ zijn we in meerdere regio's in Tanzania actief. Dan is het verwarrend als de naam van de stichting verwijst naar één regio. Daarnaast is het woord ‘stichting’ moeilijk uit te spreken in het Engels en weet niemand wat het betekent. Hoogste tijd dus voor een naamswijziging. Het logo oogt hetzelfde, alleen de naam werd anders


 

Ons huidige project - Van Tehuis naar Thuis

Watoto kwanza - Children first

‘Watoto kwanza’, Swahili voor ‘kinderen eerst’. Vrij vertaald: het belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groep kinderen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis.

Sinds 2009 ondersteunden we twee weeshuizen, totdat we in augustus 2017 leerden dat er een betere manier is om voor deze kwetsbare kinderen te zorgen: namelijk in een familie. Opgroeien in een gezin is ook het recht van een kind. De basis voor dit recht is geregeld in het 'Verdrag van de Rechten van het Kind'. Dit verdrag is aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Hierin staat dat het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip. Tanzania heeft in 1991 dit verdrag ondertekend. Het recht om op te groeien binnen het gezin staat ook benoemd in de Tanzaniaanse Kinderwet. Hierin staat dat het de verantwoordelijkheid is van het personeel van een erkend weeshuis of instelling, de welzijnsfunctionaris en elke andere persoon die verantwoordelijk is voor het welzijn van een kind, om hem te helpen herenigd te worden met zijn ouders, voogden of familieleden.

Daarnaast toont ruim 60 jaar internationaal onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 8 miljoen kinderen in weeshuizen wonen. Ruim 80% van deze kinderen heeft echter minstens nog één ouder of andere familieleden die voor deze kinderen zouden kunnen zorgen met de juiste ondersteuning.

Ons doel is om in Tanzania een omslag te realiseren van het institutionaliseren van kinderen naar een familiegerichte oplossing, een zogenaamd Family Based Care model. Van Tehuis naar Thuis dus. Samen met lokale partners met wie we een deel van de oplossing vormen. Lees meer.

 


 

Video-overzicht gerealiseerde projecten

In 2019 bestonden we tien jaar. In onderstaand filmpje hebben we enkele hoogtepunten van deze tien jaar samengevat. Veel kijkplezier.