Jaarverslag 2021


Jaarverslag 2021

Vanaf de oprichting in 2009 hebben we projecten ontwikkeld op basis van lokale behoeften. Gericht op de vraag wat mensen ter plaatse nodig hebben, en niet op basis van wat wij in Nederland denken dat zij nodig hebben. In het verleden hebben we waterputten, een kleuterschool en een operatiekamer mee gefinancierd. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan materialen en opleidingen die nodig waren op de projecten succesvol en duurzaam te laten zijn. Want hardware zonder software heeft geen zin.

Maar sinds 2018 hebben we een andere aanpak en die hebben we in 2021 voorgezet en uitgebreid. Vanaf 2009 ondersteunden we twee weeshuizen. En we dachten hiermee kwetsbare kinderen te helpen. Echter in augustus 2017 kregen we hierover een ander inzicht. Wij leerden toen dat er een veel betere manier is voor deze kinderen om in op te groeien: in een gezin.

Daarom hebben we in 2018 ons project ‘Watoto kwanza’ opgezet. Een project gericht op het vergroten van de bewustwording dat een kind zich het beste ontwikkelt in een (veilige) gezinssituatie. Hiermee willen we een omslag creëren van het institutio­nalisering van kinderen (onderbrengen in een weeshuis) naar een ‘Family Based Care’ model, een familiegerichte aanpak. Hoe we dit in 2021 hebben doorontwikkeld en de vele stappen die we daarin hebben gezet, beschrijven we in ons Jaarverslag 2021.

Via deze weg willen we je bedanken jouw inzet, op welke manier dan ook. Want zonder hulp realiseren wij geen projecten. We hopen dan ook in de toekomst weer op jouw steun te mogen rekenen. Asante sana, heel erg bedankt!

Bestuur Dutch Tanzania Foundation

Reageren is niet mogelijk