Kleuterschool

De ervaringen die wij in onze eerste levensjaren opdoen, zijn van groot belang voor de rest van onze ontwikkeling. Aan goede kleuterscholen is in Zuid-Tanzania een gebrek. Dat gebrek zie je regelmatig terug in de ontwikkeling van mensen. Zo laat ruimtelijk inzicht vaak te wensen over. Wij groeien op met kleuren en vormen om ons heen, leren dat een driehoekig blokje in een driehoekige opening past en een vierkant blokje niet. Zij niet.

'We had a dream'
Sinds 2009 hadden we de wens een project te ondersteunen op het gebied van onderwijs. Goed onderwijs is de basis van zelfredzaamheid.

“Geef je iemand een vis, dan geef je voedsel voor één dag. Leer je iemand vissen, dan voed je diegene voor de rest van het leven!”

De ervaringen die we in onze eerste levensjaren opdoen zijn van groot belang voor de rest van onze ontwikkeling. Onderwijs is een belangrijke schakel naar een zelfredzame toekomst. En hierin wilden we investeren.

Droom is uitgekomen
Voor het slagen van een project in een land 8000 kilometer van huis is een betrouwbare en stabiele partner ter plaatse nodig. Het is riskant om zaken te doen met maar één persoon. In het boekje ‘eerste hulp bij ontwikkelingswerk’ staan diverse doemscenario’s beschreven die kunnen gebeuren als je dat doet. Niet dat zo’n persoon niet te vertrouwen is, maar het risico is eenvoudig te groot.

In 2010 viel de puzzel in elkaar. We maakten toen kennis met een vergevorderd plan van de Missionairy Benedictine Sisters. Hun plan was om een Montessori kleuterschool te bouwen in een buitenwijk van Songea. Hier wonen heel veel kinderen maar er was geen kleuterschool. In 2012 is gestart met de bouw van de kleuterschool. We wilden geen schooltje bouwen, bestaande uit alleen vier muren en een dak. We wilden investeren in een school voor de toekomst. Een school die over enkele decennia nog bestaat en functioneel is. Een school met voldoende capaciteit voor goed onderwijs. Kortom een school die voor een toekomst van de kinderen kan zorgen.

Montessorionderwijs
Waarom Montessorionderwijs? Montessorionderwijs is een vorm van onderwijs die in Tanzania uitermate geschikt is. De kern van deze onderwijsvorm kan worden samengevat in de uitspraak: "Help mij het zelf te doen". Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen, om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben, en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te voorzien.

Officiële opening
Op 11 mei 2014 is de school officieel geopend. Een schoolcomplex met vijf klaslokalen, wc’s, een eetzaal (de kinderen komen van ver en gaan tussen de middag niet naar huis), een keuken, een administratiegebouw, een speelplaats en een grotere multifunctionele ruimte.

Historie bouwproces

2011
Het grondstuk aangekocht (zie foto hieronder) en de bouwtekeningen laten maken door een architect uit Dar es Salaam.

Bouw Kleuterschool 010 - Het begin

Bouw kleuterschool 020 uitreiking_Bill_of_QuantitiesJanuari 2012
De Bill of Quantities (bestek) voor de kleuterschool is klaar! Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

Op dinsdag 24 januari 2012 overhandigde sr. Rosann, tijdens een officieel moment, de eerste Bill of Quantities aan Leon en Monique.

Dit bestek is eind januari 2012 verstuurd naar vijf verschillende aannemers. Zij konden toen inschrijven op het project en een bod uitbrengen. Hiermee zijn we weer een stap verder in de bouw van de kleuterschool.

4 april 2012
Op die dag hebben we van 'Ein Herz für Kinder' te horen gekregen dat onze subsidieaanvraag van €100.000 euro is goedgekeurd. Daarmee is de financiering van de school zo goed als rond.

8 augustus 2012
Vandaag is met grondwerkzaamheden de bouw van de school van start gegaan.

Bouw kleuterschool 030 Start bouw aug 2012

21 september
De fundering is grotendeels gegraven en gemetseld waarna de stenen worden gelegd die dienen als fundering voor de vloer en de verdere constructie.

November 2012
De bouw gaat goed vooruit, de muren gaan omhoog.

Februari 2013
Het hoogste punt bereikt.

Bouw kleuterschool 080

Augustus 2013
Het dak gaat er op.

December 2013
Het afwerken is begonnen.

Januari 2014
Nog niet alle leslokalen zijn klaar. Toch kunnen eerste kinderen al naar de nieuwe school. Een schooljaar begint in Tanzania in januari. Anders hadden we moeten wachten tot januari 2015.

Bouw kleuterschool 160

April 2014
De afwerking.

11 mei 2014
De officiële opening en inzegening!

Bouw kleuterschool 230 Monique_en_Leon_bij_de_Good_Shepherd_kleuterschool

DANK U WEL voor uw bijdrage! Samen hebben we deze school gerealiseerd!