Operatiekamer

Waarom een operatiekamer
Het St. Anna’s Health Centre in Uwemba biedt gezondheidszorg aan ruim 25.000 mensen, maar richt zich voornamelijk op zwangere vrouwen, moeders en kinderen.

In noodsituaties waren keizersneden in het St. Anna’s niet mogelijk omdat de faciliteiten en de kennis daarvoor niet aanwezig waren. Hoogzwangere vrouwen werden dan per jeep, vaak onder erbarmelijke omstandigheden, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zo’n 45 kilometer verderop gebracht, waarvan een groot gedeelte een onverharde weg is. In de regentijd is deze onverharde weg moeilijk begaanbaar. Daarom was het tijd voor een opwaardering van het health centre.

Moeder in ziekenautoHet ontbrak de nonnen niet alleen aan middelen, maar vooral aan artsen die in Uwemba wilden werken. Artsen bleven niet lang in Uwemba want in het kleine dorpje Uwemba zijn nauwelijks, zeg maar gerust geen, faciliteiten. Er valt niets te beleven. Uwemba ligt in een afgelegen gebied, op 2000 meter hoogte in de bergen van Zuid-Tanzania. Daarnaast is het er door de hoge ligging vaak vochtig en koud. In het regenseizoen kan de temperatuur ’s nachts dalen tot 3 graden Celsius.

Nieuwe, jonge, beginnende artsen wonen en werken liever in een grotere stad met meer mogelijkheden. Sr. Rosann, destijds de moeder-overste van de Missionary Benedictine Sisters in Peramiho, heeft enkele jaren geleden daarvoor besloten om eerst voor een stabiele basis te zorgen. Diverse nonnen hebben inmiddels een studie medicijnen gevolgd en afgerond en zijn als Clinical Officer gestationeerd in Uwemba. Een Clinical Officer is een basisarts, die voldoende opleiding heeft genoten voor het werken in een health centre en voor basiszorg, echter niet voor keizersnedes. Drie andere nonnen zijn werkzaam als verpleegkundige (grade A). Daarmee is de continuïteit gewaarborgd. Nu kon er eindelijk worden gedacht aan het uitbreiden van diensten. Een daarvan is het uitvoeren van keizersneden in noodsituaties. En op dat moment kwamen wij met elkaar in gesprek.

Eerste brainstormsessie in 2013 - onderzoek naar haalbaarheid
Tijdens missie Tanzania 2013 vonden de eerste brainstormsessies plaats tussen Leon en Monique en Sr. Rosann. Samen hebben ze eerst de haalbaarheid van het project bekeken want je begint natuurlijk niet meteen met bouwen. Eerst moest het plan op papier worden gezet met de bijbehorende financiële onderbouwing. Ook moest eerst worden onderzocht of er in de omgeving al een ander ziekenhuis inmiddels was opgewaardeerd of op de nominatie stond om opgewaardeerd te worden naar een zogenoemde ‘Comprehensive Emergency Obstetric Care’ ziekenhuis. Dit om geen dingen dubbel te gaan organiseren. Daarom is afstemming gezocht met diverse partijen.

Oude operatiekamerEen ‘Comprehensive Emergency Obstetric Care’ kliniek is een kliniek waar ook keizersneden kunnen worden uitgevoerd. Dit is ook één van de doelstellingen van de UNFPA (United Nations Family Planning Association) en één van de speerpunten van het Tanzaniaanse ministerie van gezondheidszorg. Een vereiste om een ‘Comprehensive Emergency Obstetric Care’ kliniek te worden is de aanwezigheid van een kleine operatiekamer. Op dat moment was deze wel aanwezig, maar deze voldeed niet meer aan de eisen die daarvoor gelden.

Lokale ziekenhuizen en ministerie
Allereerst zijn gesprekken gevoerd met de Disctrict Medical Officer (DMO). Hij is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg en -instellingen in die regio. Daarnaast is contact gezocht en geweest met het Ministerie van Volksgezondheid. Deze gesprekken hebben Leon, Monique en Sr. Rosann Ocken in Tanzania gehouden in de periode van 4 juni 2013 tot 22 juni 2013.

Dorpshoofden
Het is niet alleen belangrijk om de lokale autoriteiten te betrekken bij de plannen, maar ook de lokale bevolking. Deze zijn vertegenwoordigd door dorpshoofden. Ook hiermee heeft een gesprek plaatsgevonden en zij hebben schriftelijk hun medewerking toegezegd. Deze toezegging is bevestigd middels een getekende brief voorzien van een officiële stempel.

     
Brief dorpshoofden (links het origineel rechts de vertaling)

Financiële paragraaf en middelen
Toen allen akkoord waren werd ingezet op het rondkrijgen van de financiering. We beginnen als stichting nooit aan een project als niet duidelijk is dat de financiering rond komt.

25 maart 2015 - Financiering rond
Op 25 maart 2015 konden we melden dat we €100.000 subsidie van de Duitse organisatie Bild hilft e.V. ‘Ein Herz für Kinder’ hadden ontvangen voor het opzetten van een operatiekamer in het St. Anna’s Health Centre. In januari 2015 hadden we bij hun een subsidieaanvraag ingediend en deze aanvraag werd goedgekeurd!

Maart 2015 – start renovatie Health Centre en bouw operatiekamer
In maart 2015 werd uiteindelijk na vele voorbereidingen gestart met de bouwwerkzaamheden en de algehele renovatie van het Health Centre.

Geen hardware zonder software - opleidingen
Nadat we definitief het besluit hadden genomen te investeren in de realisatie van de operatiekamer, hebben we meteen Sr. Scholastica aangemeld voor de tweejarige opleiding om keizersneden te kunnen uitvoeren en Sr. Gertruda voor de opleiding tot anesthesie verpleegkundige. Want alleen investeren in de zogenoemde hardware, zoals de renovatie van het health centre, de bouw en de inrichting van een operatiekamer en de benodigde apparatuur, heeft geen zin zonder de inzet van software. Er moet daarnaast ook gelijktijdig geïnvesteerd worden in de bijbehorende kennis en daarvoor benodigde opleidingen, de software dus. Het initiatief 'Share4More' van de Rabobank heeft hier aan bijgedragen.

Beiden werden aangenomen en zijn aan de opleiding begonnen. Om operaties wel al mogelijk te maken is dokter Celina tijdelijk in dienst genomen tijdens de studie van Sr. Scholastica.

Ook ander personeel van het St. Anna’s (zoals de drie dames op onderstaande foto links boven) volgden diverse vervolgcursussen in het ziekenhuis van Peramiho onder leiding van Winfried Mgaya (hoofd anesthesist verpleegkundige van het St. Joseph's Hospital in Peramiho)

25 mei 2017 - Officiële inzegening
Op 25 mei 2017 werd de operatiekamer officieel geopend en ingezegend. Onze voorzitter Monique was hier bij als vertegenwoordiger van onze stichting.

15 juni 2017 – Eerste keizersnedebaby geboren
Vier jaar na de eerste brainstormsessie in juni 2013 en vele vergaderingen, planningen, verbouw- en bouwactiviteiten later, werd op 15 juni 2017 Joachim, de eerste keizersnedebaby geboren. Het team bestaande uit anesthesieverpleegkundige Sr. Gertruda, dokter Sr. Scholastica, dokter Celina en verpleegkundige Gloria, bracht het jongetje van 3,6 kg gezond ter wereld. Ook zijn moeder maakt het goed.

Met de operatiekamer en dit fantastische team worden vele levens gered. We zijn dankbaar voor alle mensen die op welke wijze dan ook dit samen met ons en de Missionary Benedictine Sisters mogelijk hebben gemaakt.

Samen maken we de wereld een beetje beter en redden we levens!