Schoon en veilig drinkwater

Algemeen
Schoon en veilig drinkwater is de basis voor een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna één miljard mensen hier geen beschikking over. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties. Vanaf 28 augustus 2011 tot en met 24 februari 2012 zijn oprichters Monique en Leon een half jaar in Tanzania geweest. Dit om aanwezig te zijn bij de realisatie van de eerste doelen: de bouw van een watertank van 60.000 liter water bij het plaatselijke ziekenhuis van Peramiho en de bouw van elf waterputten. Tien in het dorpje Likuyufusi en een elfde put in het dorpje Parangu.

Community Based Home Care programma
Deze waterprojecten zijn gerealiseerd in het kader van het Community Based Home Care programma (CBHC). De achterliggende gedachte van het CBHC-programma is om vroegtijdiger in te zetten op preventie. Men zag dat er veel patiënten in het ziekenhuis opgenomen waren als gevolg van vies drinkwater. Schoon en veilig drinkbaar water zorgt voor minder patiënten in het ziekenhuis en daardoor meer plaats voor hen die het nodig hebben.

Creëren van draagvlak
Om onder de dorpsbewoners voldoende draagvlak en verantwoordelijkheid te creëren, is het belangrijk dat ze allemaal een steentje bijdragen aan de bouw en het onderhoud van de put. Dit is een van de speerpunten van het CBHC project. De realisatie van de waterprojecten verloopt dan ook in nauwe samenwerking met de lokale bevolking.

Wat doen wij, wat doen zij
De bewoners van de straat betalen allemaal mee aan de bouw. Daarnaast bouwen zij de put zelf onder toezicht van een vakman, fundi genaamd in het Swahili. Verder zorgen zij ook voor zand, stenen en man(vrouw)krachten. Wij betalen de overig benodigde materialen zoals cement, kunststof buizen, het transport en de fundi (vakman).

Geen 'bodemloze put'
Eind 2011/begin 2012 hebben we elf waterputten gebouwd in twee dorpjes naast Peramiho. Van deze elf putten heeft onze voorzitter Monique er willekeurig en onaangekondigd vier bezocht in augustus 2017. Bijna 6 jaar na realisatie. Benieuwd of ze het nog doen? Kijk dan naar dit korte filmpje waarin ze je meeneemt op haar tocht langs de putten. Veel kijkplezier!

Waterput Parangu
In het dorpje Parangu hebben we de twaalfde en laatste waterput gerealiseerd. Lees meer.

Waterputten Likuyufusi
In het dorpje Likuyufusi hebben we samen met de lokale bevolking 10 waterputten gerealiseerd. Lees meer.

Watertank
Aan het einde van de droogteperiode (nov/dec) heeft het ziekenhuis in Peramiho, met een capaciteit van 420 bedden, vaak enkele dagen geen watertoevoer. Dit zorgt voor een groot probleem voor de hygiëne. Ook operaties kunnen dan niet plaatsvinden. Door de bouw van deze watertank is dat probleem verholpen. Deze watertank bij het ziekenhuis van Peramiho heeft een opslagcapaciteit van 60.000 liter water. Zo redden we vele mensenlevens. Lees meer.