ANBI

Giften aan goede doelen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn

Dutch Tanzania Foundation/Stichting Peramiho is door de Belastingdienst, voor onbepaalde tijd, geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af kunt trekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels) en dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

De belastingregels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen vindt u op de website van de Belastingdienst, klik hier.

U kunt uw giften misschien aftrekken van de belasting. Wilt u hier meer over lezen, klik dan hier.

Naam organisatie

Dutch Tanzania Foundation/Stichting Peramiho

Fiscaal en KvK nummer

RSIN/Fiscaal nummer: 820779672
KvK: 14116408
IBAN: NL 81 RABO 0139 5496 84

Postadres

Dutch Tanzania Foundation
Kruisstraat 20
6006 ZL  Weert
Nederland

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het ondersteunen van het lichamelijke, geestelijke en/of sociale welzijn van kinderen en/of volwassenen. Hetzij direct of indirect in de gezondheidszorg en/of onderwijs en /of sport; en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Beleidsplan 2024-2026

Bestuurders

Voorzitter: Monique Derrez
Secretaris: Yvonne Vaes-Lucas
Penningmeester: Nini Bos

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De werkzaamheden geschieden geheel op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen in onderling overleg redelijkerwijs worden vergoed.

Financiële verantwoording