Van Tehuis naar Thuis

Watoto kwanza - Children first

‘Watoto kwanza’, Swahili voor ‘kinderen eerst’. Vrij vertaald: het belang van het kind voorop. In dit geval het kind uit een van de meest kwetsbare groep kinderen in onze samenleving: kinderen die (onnodig) opgroeien in een weeshuis.

Sinds 2009 hebben we weeshuizen ondersteund maar in 2017 hebben we geleerd dat kinderen niet op horen te groeien in een weeshuis. Opgroeien in een gezin is ook het recht van een kind. De basis voor dit recht is geregeld in het 'Verdrag van de Rechten van het Kind'. Dit verdrag is aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Hierin staat dat het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip. Tanzania heeft in 1991 dit verdrag ondertekend. Het recht om op te groeien binnen het gezin staat ook benoemd in de Tanzaniaanse Kinderwet. Hierin staat dat het de verantwoordelijkheid is van het personeel van een erkend weeshuis of instelling, de welzijnsfunctionaris en elke andere persoon die verantwoordelijk is voor het welzijn van een kind, om hem te helpen herenigd te worden met zijn ouders, voogden of familieleden.

Daarnaast toont ruim 60 jaar internationaal onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis (institutionalisering) schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich beter in een gezinsomgeving. Geschat wordt dat er wereldwijd zo’n 8 miljoen kinderen in weeshuizen wonen en dat 80% van deze kinderen nog minstens één ouder of andere familieleden heeft die voor deze kinderen zouden kunnen zorgen met de juiste ondersteuning.

Ons doel is om in de regio Njombe een omslag te realiseren van het institutionaliseren van kinderen naar een familiegerichte oplossing, een zogenaamd Family Based Care model. Van Tehuis naar Thuis dus. Samen met lokale partners met wie we een deel van de oplossing vormen. Lees meer.