In 2008 heb ik mijn hart verloren aan Tanzania en haar bevolking, vooral de kinderen, toen ik daar als fysiotherapeute - mijn oorspronkelijke beroep - ben gaan werken in het missieziekenhuis van Peramiho, een dorpje in Zuid-Tanzania.

Van 2008 tot en met 2010 heb ik jaarlijks mijn vakantie in Nederland ingeruild om daar als fysiotherapeute kennis over te dragen. Maar vier weken per jaar een helpende hand bieden was niet genoeg. We wilden graag zorgen voor structurele verbeteringen. We kregen van veel mensen geld gedoneerd. Dat was te veel geld voor kleine dingen maar te weinig om duurzame, structurele projecten te realiseren. Daarom hebben we op 22 mei 2009 Stichting Peramiho opgericht. Het bestuur bestaat geheel uit enthousiaste vrijwilligers die hun kennis en expertise onbezoldigd inzetten.

In het algemeen ondersteunen we maar één groot project per keer. Zo blijft het geheel voor ons als kleine stichting overzichtelijk en beheersbaar. Naast een groot project ondersteunen we wel kleinere projecten die op ons pad komen en die passen binnen onze algemene doelstellingen.

Ons motto ‘Wees de verandering die je wilt zien in de wereld’, hebben wij geleend van Gandhi. Samen kunnen we die verandering zijn, help je mee?

Alvast bedankt.

moniquederrez-small
Oprichtster en voorzitter


 

Het bestuur

Monique Derrez is de oprichter en voorzitter van de stichting. In 2008 liet zij zich voor het eerst uitzenden naar Peramiho om daar te gaan werken als fysiotherapeute. Tijdens deze uitzending verloor ze haar hart aan Zuid-Tanzania en vooral aan de kinderen. En dan vooral voor kinderen die onnodig opgroeien in een weeshuis. Daarom zet ze zich dan ook met hart en ziel in om een omslag te realiseren van het institutionaliseren van kinderen in weeshuizen naar een Family Based Care model: van Tehuis naar Thuis dus. Lees meer.

Yvonne Vaes-Lucas is onze secretaris. Ruim 45 jaar was zij werkzaam in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht, later als directeur. Kinderen de tools mee geven om zich op een zo evenwichtig mogelijke manier te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en hen een stukje te mogen begeleiden op weg naar hun volwassenheid, is haar passie. Een passie die aansluit bij de visie van onze Stichting: Kinderen horen als het maar enigszins mogelijk is op te groeien in een gezin, dat is beter voor hun totale ontwikkeling. Lees meer.

Nini Bos is zeer actief in de samenleving, in de breedste zin van het woord. Als afdelingshoofd in de gemeente Cranendonck, als bestuurslid van ‘Keent Onderneemt’ (een groep inwoners van de Weerter wijk Keent die buurtbewoners samenbrengen om van elkaars talenten te laten profiteren) en als lid van Ouderverenging en Medezeggenschapsraad van basisschool Het Dal in Weert. Haar brede interesse, inzet en ervaringen op maatschappelijk gebied zet ze nu ook in voor onze stichting. Lees meer.